DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som du lämnar till oss är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som kund och tillhandahålla våra tjänster.

Personuppgifterna kommer varken att användas för marknadsföring, lämnas till tredje part eller lagras längre än nödvändigt.

VÅRT PROFFSIGA TEAM MED VÅRA FRIA LÅNEBILAR FRAMFÖR VÅR KUNDMOTTAGNING

KONTAKTA OSS

Eller skicka ett meddelande: